Infrastruktura portowa to przysta?: nabrze?e, pomost sta?y, pomosty p?ywaj?ce ze stanowiskami postojowymi dla ok. 100 jednostek ?aglowych i motorowych. Marina wyposa?ona jest w podstawowe media: wod?, elektryczno??, o?wietlenie.

Warsztaty specjalistyczne, r?wnie? powierzchnie do najmu, umo?liwiaj? dokonanie drobnych napraw i remont?w.

W g??wnym obiekcie znajduj? si? sanitariaty przeznaczone do u?ytku korzystaj?cych z portu. W ofercie znajduj? si? tak?e us?ugi portowe.

54.36759, 18.77701

Stogi 21, 80-642 Gda?sk

tel: +48 603 766 314

e-mail: ncz@awf.gda.pl

www: http://ncz.awf.gda.pl/