Port jachtowy znajduje si? przy Twierdzy Wis?ouj?cie (cz??? p??nocna), wp?ywamy od strony Wis?y Martwej. Post?j dla klubu, w pozosta?ych przypadkach wymagany jest wcze?niejszy kontakt z komandorem klubu lub bosmanem. Cumowanie mo?liwe dziobem lub ruf? do kei, nabrze?a. Przy betonowym nabrze?u (zewn?trznym) cumowanie long-side.

54.39587, 18.67913

ul. Stara Twierdza 9/12, 80-561 Gda?sk

telefon: 602 249 490 / 789 029 730

e-mail: brak

www: http://www.pkm.gda.pl