Przysta? ?abi Kruk zosta?a zbudowana w ramach programu O?ywienia Dr?g Wodnych w Gda?sku i oddana do u?ytku latem 2012 roku. G??boko?ci umo?liwiaj? zawijanie tu jachtom o maksymalnym zanurzeniu 3 m przy ?rednim stanie wody oraz o wysoko?ci maksymalnie 2,5 m od lustra wody. Przysta? posiada 25 miejsc cumowniczych przy y-boomach. Na pomo?cie zainstalowane s? skrzynki do poboru pr?du i krany z wod?. Na przystani mo?na skorzysta? ze slipu. W budynku bosmanatu opr?cz biura Bosmana znajduje si? WC, prysznice, og?lnodost?pna kuchnia oraz gara?. Obok budynku jest parking. Ca?o?? jest cz??ciowo ogrodzona i strze?ona ca?? dob?. Na przystani znajduje si? wypo?yczalnia sprz?tu do rekreacji wodnej, tj. kajaki 1,2-osobowe, rowerki wodne oraz ?odzie wios?owe.

54.34223, 18.64858

?abi Kruk 15 A, 80-822 Gda?sk

tel: +48 506-056-073

e-mail: zabi.kruk@sportgdansk.pl

www: https://www.sportgdansk.pl/obiekty/przystanie-zeglarskie-program-ozywienia-drog-wodnych-w-gdansku/