Przysta? jachtowa Marina Gda?sk zosta?a wybudowana w 1997 roku. Gda?sk obchodzi? w?wczas swoje 1000- lecie. Po wielu latach nasze miasto do??czy?o do grona innych miast europejskich, w kt?rych istniej? porty jachtowe po?o?one w samym centrum.

Przysta? d?ugo?ci 290 m usytuowana jest wzd?u? Nabrze?a Szafarnia na Nowej Mot?awie, na wprost s?awnego ?urawia Gda?skiego. Nowoczesne zaplecze bosmanatu oraz pomieszczenia sanitarne s? doskona?? wizyt?wk? dla go?ci przybywaj?cych do Gda?ska. Nabrze?a przystani wyposa?one s? w przy??cza energii oraz wody.

Marina Gda?sk od czasu powstania jest niew?tpliw? atrakcj? zar?wno dla ?eglarzy jak te? mieszka?c?w i turyst?w. Doskona?a lokalizacja i kameralny charakter sprawiaj?, ?e jest ch?tnie odwiedzana przez wodniak?w. Podczas minionych lat go?cili?my tysi?ce jacht?w zar?wno polskich jak te? zagranicznych, z najr??niejszych zak?tk?w ?wiata. Cyklicznie go?cimy flotylle jacht?w imprez takich jak: Baltic Sail, Regaty o Puchar Mariny Gda?sk i wielu innych.

54.34953, 18.6603

ul. Szafarnia 6/U4, 80-755 Gda?sk

tel +48 58 301 33 78 GSM: 695-564-848

e-mail: marina.gdansk@sportgdansk.pl

www: https://www.sportgdansk.pl/obiekty/przystan-jachtowa-marina-gdansk/