Ku?nica to do?? du?y o?rodek rybacki. Od strony Zatoki Puckiej funkcjonuje port rybacki z marin?. Przez wiele lat by?a to ma?a nieos?oni?ta przysta? rybacka, z niewielkim nabrze?em i trudnym, obfituj?cym w mielizny podej?ciem. Jesieni? 2012 roku oddano do u?ytku zmodernizowany port.

Obecnie port chroniony jest on dwoma falochronami – po?udniowym (174 m) i wschodnim (110 m).  Falochrony s? jednocze?nie nabrze?ami, przy kt?rych mog? cumowa? jednostki p?ywaj?ce.  Falochrony s? o?wietlone, posiadaj? przy??cza energetyczne.

Dodatkowo, na brzegu powsta?y budynki zaplecza przystani i bosmanat, budynek socjalno-administracyjny dla rybak?w, budynki sanitarne z WC i prysznicami.

Pog??biono tak?e tor podej?cia do portu.

54.73314, 18.58094

ul. Hallera 1A, 84-130 Ku?nica

tel. brak

e-mail: brak

www: www.kuznica.info.pl

W bliskiej odleg?o?ci od portu znajduje si? molo spacerowe. Przy molo zlokalizowana jest przysta? z pomostami oraz wypo?yczalnia sprz?tu motorowodnego (motor?wki, skutery wodne stoj?ce i siedz?ce), jednostek ?aglowych (katamarany) oraz wodnego sprz?tu rekreacyjnego (??dki, kajaki, rowery)..

W s?siedztwie znajduje si? sma?alnia ryb z miejscami do siedzenia w kszta?cie ??dek, informacja turystyczna, du?y plac zabaw dla dzieci.

54.73151, 18.58727

ul. Hallera, 84-130 Ku?nica

tel. brak

e-mail: brak

www: www.kuznica.info.pl