Pomi?dzy rezerwatem Mecheli?skie ??ki a klifem znajduje si? przysta? z charakterystycznymi kutrami rybackimi. Mechelinki s? najwi?kszym portem rybackim w gminie Kosakowo. Zarejestrowanych jest tu 9 ?odzi, kt?re obecnie bazuj? na pla?y. Jest to urokliwe miejsce, gdzie mo?na sobie zrobi? fajne zdj?cie i kupi? rybk? prosto z kutra. W ostatnim czasie zosta?a wybudowana nowoczesna przysta? rybacka z zapleczem, maj?ca na celu popraw? warunk?w pracy tutejszych rybak?w.

54.61018, 18.514

ul. Nadmorska, 81-198 Mechelinki

telefon: brak

e-mail: brak

www: http://mechelinki.solectwo.pl/