Marina jest zlokalizowana w Porcie Rybackim, kt?ry znajduje si? na ko?cu p??wyspu helskiego. Stanowiska postojowe dla jacht?w s? zlokalizowane przy pomostach p?ywaj?cych (jednostki do 11m) oraz przy keji w basenie jachtowym. Jest otoczona przez system falochron?w. Posiada 35 stanowisk dla jednostek sportowych i turystycznych o zanu?eniu maxymalnym 4,5 m.

Teren portu monitorowany systemem telewizji przemys?owej. Wyst?powanie fal w basenie podczas silnych po?udniowych wiatr?w. Wp?ywanie/wyp?ywanie z przystani z bezpieczn? pr?dko?ci? nie przekraczaj?c? 5 w?z??w, na silniku, po uzyskaniu zezwolenia z bosmanatu Urz?du Morskiego.

54.69458, 18.67376

ul. ?eglarska 1, 84-150 Hel

tel. 605 727 070

e-mail: porthel@home.pl

www: www.porthel.home.pl