Przysta? jachtowa ,,Marina Gdynia” posiada 260 miejsc cumowniczych z dost?pem do wody i pr?du, a ?wietnie przygotowana infrastruktura sprzyja zainteresowaniu ?eglarzy. Gdy?ska marina spe?nia wysokie standardy ekologiczne, mo?na korzysta? z punkt?w odbioru ?ciek?w sanitarnych, toalet chemicznych, punktu segregacji ?mieci, slip?w i ?urawia stacjonarnego o maksymalnym obci??eniu do 2,5 tony.

Zlokalizowana na nabrze?u stacja paliw umo?liwia bezpieczne i ekologiczne tankowanie paliwa, a basen ?eglarski jest monitorowany. Obiekt cieszy si? du?? popularno?ci? w?r?d polskich i zagranicznych ?eglarzy.

Jest zapleczem do rozgrywania wielu imprez ?eglarskich na poziomie europejskim i ?wiatowym m.in. : Targi Wiatr i Woda, Gdynia Saling Days, Zloty najwi?kszych ?aglowc?w na ?wiecie oraz wiele innych. Gdy?ska Marina stanowi baz? dla wszelkich imprez ?eglarskich- najwi?ksza i najnowocze?niejsza w Polsce. Jej niew?tpliwym atutem jest po?o?enie w samym centrum Miasta. To jeden z najpi?kniejszych zak?tk?w Gdyni.

Od wczesnej wiosny do p??nej jesieni w przystani ?eglarskiej panuje ruch. I stoj? tu obok siebie zar?wno wspania?e i luksusowe jachty, jak i ca?kiem ma?e i skromne ??dki. Wok?? Mariny maj? swoje siedziby kluby ?eglarskie, w kt?rych ju? nawet kilkuletnie dzieci mog? poznawa? tajniki ?eglowania. Do tych za?, kt?rzy mi?o?? do ?agli odkryli nieco p??niej, kluby ?eglarskie kieruj? szerok? ofert? kurs?w i rejs?w czarterowych.

54.51715, 18.54991

al. Jana Paw?a II 13A, 81-345 Gdynia

telefon: +48 785 174 719

e-mail: marina@gdyniasport.pl

www: https://gdyniasport.pl/pl/obiekty/marina-gdynia