DANE TECHNICZNE

Dane techniczne:

 • Rok produkcji 2016
 • Kategoria C
 • Ilo???? os??b: 6
 • D??ugo???? max (m): 5,58
 • Szeroko???? (m): 2,17
 • Zanurzenie (m): 0,20
 • Waga ??odzi bez silnika (kg):580
 • Silnik Honda BF100A
 • Moc silnika (kW/KM): 73,6/100
 • Waga silnika (kg):166-172
 • ????czna waga ??odzi z silnikiem (kg):750
 • ??rednie spalanie: 8l/h
 • Zarejestrowana w Polskim
  Zwi??zku Jachtowym

Bezpiecze??stwo:

 • Ubezpieczenie OC, NNW, Yacht Casco
 • G????wny wy????cznik pr??du
 • 2 ga??nice
 • Koc ga??niczy
 • Apteczka
 • Kamizelki ratunkowe
 • ??wiat??a do kamizelek
 • Wios??a
 • Bosak
 • Ko??o ratunkowe
 • Nieton??ca linka do ko??a ratunkowego
 • P??awka ??wietlna do ko??a ratunkowego
 • Odbijacze
 • Kanister z dodatkowym paliwem
 • Latarka
 • Podstawowe narz??dzia i n??? 1/4

Wyposa? 1/4 enie:

 • Owiewka chroni??ca sternika
 • Kabina
 • Fotel dla sternika i pasa? 1/4 era
 • Drabinka zej??ciowa do wody
 • Pompa z??zowa z p??ywakiem
  i panelem automatycznym
 • Dwuosobowa ??awka
 • Stolik
 • Pok??ad s??oneczny z materacem
 • Zbiornik paliwa na 80 litr??w
 • ??wiat??a nawigacyjne
 • Radio z bluetooth
 • 2 gniazda USB
 • Maszt narciarza

LOWRANCE Elite-7 Ti2:

 • GPS
 • Elektroniczne mapy
 • Zapisane trasy wytyczone wcze??niej
 • Echosonda
 • Obraz sonaru w pionie i w poziomie
 • Informacje o pr??dko??ci, kursie, spalaniu
 • Du? 1/4 y, dotykowy ekran, kolorowy
  i czytelny nawet w najwi??kszym s??o??cu
 • Polski j??zyk

mejores pastillas ereccion